Vaše postava
domácí stránka I hlavní ukazatele I denní režim I vzdělání, studium I životní komfort a jeho zvýšení I změny vzhledu
 
Ihned po zaregistrování do Damokles.cz získáváte virtuální identitu. Vaše postava pro začátek vypadá tak, jak jste si ji nastavili při registraci (barva vlasů, váha...). Zároveň se stáváte občanem zvoleného města, které jste si vybral. Vaše postava se mění podle toho, jak se o ní staráte.  

Domácí stránka uživatele
Všechny informace o vaší postavě a veškeré ovládání vaší postavy naleznete po kliknutí na položku domácí stránka v levé části menu, které se zobrazí po přihlášení do systému. Zde také vidíte vaši postavu v Damokles.cz, kterou vygeneruje systém.

Vaše postava je smrtelná a má na ní přímý vliv několik hlavních ukazatelů, které také vidíte na vaši domácí stránce. Jsou to:
zdraví (0-100%)
štěstí (0-100%)
tělesná váha
životní komfort

Tyto ukazatele jsou velmi těsně propojené, takže pokud např. máte malé zdraví, má to vliv na vaše štěstí, pokud jste chudý, má to vliv na vaše štěstí, pokud jste nešťastný, má to vliv na vaše zdraví apod... Zanedbání jednoho ukazatele může mít tedy vliv na ukazatele ostatní. Na tyto ukazatele má také přímý vliv stav vašeho konta, to jestli máte práci a kde bydlíte. Aby se mohli uživatelé lépe poměřovat, sčítají se tyto ukazatele v jeden bodový koeficient (zdraví+štěstí+komfort).

Denní režim
Abyste mohli ovládat vaší postavu a ovlivňovat tyto životně důležité ukazatele, kliknete na položku denní režim na vaší domácí stránce. Zde si můžete nastavit, co přes celý den budete dělat. Nastavení můžete nechat libovolně dlouho a systém se podle něj řídí. Denní režim se spouští automaticky každý den v noci dle vašeho nastavení. Denní činnosti jsou zde rozděleny do dvou oblastí, jednak jsou to základní životní potřeby(potrava, pitný režim, spánek) a doplňkové činnosti(studium, sport, odpočinek, zábava, sex). Novou činnost si přidáte kliknutím na položku zadat u každé činnosti, nebo kliknutím na položku zadání nové činnosti. Váš denní režim obsahuje povinné položky (4 hodiny spánku, 9 hodin, pokud pracujete), důrazně doporučené činnosti (jídlo, pití) a zbytek tvoří volně volitelné činnosti. U každé činnosti vidíte pomocí symbolů přímý dopad na vaši váhu, zdraví a štěstí. Každá činnost vám něco přináší (zlepšení váhy, štěstí, zdraví, studium nových řemesel) a něco ubírá. V doplňkových činnostech si můžete např. zlepšovat vaše vzdělání, nebo si zasportovat atd... 

Základním cílem je vyvážený režim, který vyhovuje ve vaší momentální situaci. Pokud např. máte špatné zdraví, je vhodné zvolit nějakou sportovní nebo odpočinkovou činnost apod.

Systém přepočítává účinek vašeho nastavení 1xdenně a to vždy mimo špičku. Nastavení zůstává, dokud ho nezměníte, nebo se nevyčerpá (např. sníte veškeré zásoby zadané potraviny). Můžete tak teoreticky měnit nastavení třeba jednou za týden. 

 

Vzdělání, studium
Abyste nebyl ničím, můžete si v denním režimu nastavit studium a vybrat si z několika desítek profesí v Damokles.cz . Vzdělání je důležité k přijetí do práce. Zaměstnavatel zpravidla požaduje určité profese a jejich ovládnutí. Je dobré proto mít přehled o volných pracovních místech a umět přizpůsobit svůj pracovní program. 

Zvýšení životního komfortu
Životní úroveň si vylepšujete nakupováním různých věcí a jejich využíváním ve vlastní prospěch. V Damokles.cz existuje několik stovek věcí a každá má své využití. Spousty věcí má i více než jedno využití, např. automobil můžete využít k osobní přepravě, ale i k relaxačním projížďkám po okolí atd... Veškerý svůj majetek spravujete v položce majetek/opravy na vaší domácí stránce. Stačí pokud nakoupíte majetek např. v obchodě a poté pro něj zvolíte využití (např. stoly a židle umístíte jako nábytek do vašeho nového bytu). Pokud vám majetek přináší nějaký životní komfort, zobrazí se vám to v seznamu vašeho majetku symbolem .

Pokud se vám jeden ukazatel vychýlí do kritického stavu, nebo vám hrozí jiné nebezpečí, jste o tom informováni systémem na vaší domácí stránce.

Změny vzhledu
Můžete určovat kompletní vzhled vaší postavy. Kromě toho, že nepřímo ovlivňujete tělesnou vaši váhu, můžete změnit účes, nechat si narůst vousy, nebo si zakoupit nové oblečení a převléci se do nového obleku.