Komunikace
diskuse I osobní zprávy I on-line osobní rozhovory 
 

Uživatelé Damokles.cz mají k dispozici kompletní možnosti komunikace mezi sebou.

Diskuse
Diskusní fóra slouží ke komunikaci více uživatelů. Do diskuse může přispívat kterýkoli zaregistrovaný a přihlášený uživatel Damokles.cz. Uživatelé si mohou také zakládat vlastní diskuse a bavit se v nich na libovolná témata. Naleznete je v položce diskuse na hlavni liště Damokles.cz

Osobní zprávy
Každý uživatel má k dispozici systém osobních zpráv. Osobní zprávy se posílají kliknutím na položku poslat zprávu na domácí stránce zvoleného uživatele. Zprávy vám může také zasílat automaticky systém Damokles.cz, zpravidla aby vás upozornil na nějakou událost. Zprávy se vybírají kliknutím na položku osobní zprávy na vaší domácí stránce.

Osobní rozhovory
Rozhovory slouží k osobní diskusi mezi dvěma uživateli. Můžete navázat rozhovor s několika lidmi najednou kteří vás zaujali. Jelikož systém sám automaticky upozorňuje na nové příspěvky vašeho partnera v rozhovoru a také sám dává zprávu partnerovi, že se s ním snažíte navázat kontakt, můžete si klidně po otevření rozhovoru prohlížet nadále stránky Damokles.cz a do rozhovoru se podívat pouze, pokud se v něm něco nového děje. Rozhovory si můžete vy i váš partner pročítat zpětně, takže můžete zanechat partnerovi libovolné množství zpráv a on si to může přečíst třeba až za několik dní.
Rozhovor lze navázat velmi jednoduše hned několika způsoby. Stačí u kteréhokoli člena který je právě on-line kliknout na položku navázat rozhovor na jeho domácí stránce. Dalším způsobem je založení rozhovoru z on-line seznamu, kde kliknete na položku založit rozhovor. Do nového okna se vám poté otevře rozhovor a partner je upozorňován, že se s ním snažíte navázat kontakt. Můžete vkládat libovolné množství příspěvků, nebo si prohlížet již vložené příspěvky. Pokud váš partner vloží příspěvek, do několika sekund se vám rozsvítí indikátor, na který stačí kliknout. Můžete mít rozevřeno libovolné množství rozhovorů a komunikovat s několika lidmi najednou.