Stavby a pozemky
 
budova 
 
Celý svět Damokles.cz se skládá z jednotlivých čtvercových pozemků. Pozemky mohou být čistě neobydlené (lesy, řeky), nebo jsou to stavební parcely, na kterých je možno stavět veškeré stavby v Damokles.cz.

Stavební parcely
Jsou čtyři základní typy stavebních parcel:

Univerzální pozemek
Lze na něm vystavět všechny druhy staveb, mimo kancelářských a administrativních budov, které může stavět pouze stát.
Pozemek pro obytné domy
Dají se na něm vystavět všechny obytné budovy, které jsou v Damokles.cz
Pozemek pro průmyslové stavby a firmy
Dají se na něm postavit všechny výrobní budovy a farmy
Pozemek pro speciální stavby
Tento typ pozemku slouží pouze státu který na něm staví administrativní a správní budovy

Stavba budovy
Pokud vlastníme potřebný pozemek, nic nám již nebrání k tomu, abychom si postavili vybranou stavbu. Nejprve si musíme nakoupit základní suroviny, které vyžaduje postavení stavby. Po zakoupení surovin postavíme stavbu (klikneme na tlačítko stavět u seznamu našich pozemků - položka pozemky na domácí stránce).

Budova
O budovu se musíme starat, musíme jí udržovat a opravovat (veškeré akce s budovou se provádějí na domácí stránce budovy), jinak hrozí zřícení budovy. Pokud jsme si postavili výrobní budovu, můžeme začít podnikat (viz. podnikání), v případě obytné budovy můžeme např. pronajímat. Libovolnou budovu můžeme také kdykoli koupit, nebo prodat.