Práce a profese
oblasti práce I profese 
 

Práce je prvotní možností, jak si vydělat nějaké peníze. Základní trh práce naleznete pod položkou práce v hlavní liště Damokles.cz. Jsou zde zobrazeny inzeráty jednotlivých společností, které obsahují denní plat, typ smoouvy, požadovanou profesi a požadavky na zdatnost dané profese. 

Při nástupu do práce podepisujete se zaměstnavatelem pracovní smlouvu. Je několik druhů smluv, které jsou velmi podobné smlouvám nájemním. Po nástupu do práce vám také ubude ihned 9 hodin vašeho volného času, se kterým můžete nakládat v nastavení denního režimu. Při zaměstnání také pracujete vždy v konkrétní budově, do které jste byli přijati. Je několik případných oblastí, ve kterých lze pracovat.

Oblasti práce
Výrobní sféra - je to práce v továrnách všeho druhu. Většinou jde o dělnické profese, nebo profese řídící či ekonomické. Může se jednat také o práci na farmách.

Nevýrobní a státní sféra - jde většinou buď o místa v administrativních budovách, nebo jsou to rizikovější oblasti, jakou je policie, soudy, hasiči, armáda

Politika - zde jsou to všechny možné politické funkce, viz. položka společnost, politika v levém menu

Podnikání - pokud nechcete pracovat u někoho ani pro někoho, můžete se stát podnikatelem a sám zaměstnávat desítky uživatelů (viz. podnikání a firmy)

Profese
Abyste splnili požadavky firem a podniků na znalost konkrétní profese, musíte se je nejprve naučit. V Damokles.cz existuje několik desítek profesí a je jen na vás, které budete chtít ovládnout. Studium profese se provádí v nastavení vašeho denního režimu (položka denní režim na vaší domácí stránce). Každá profese vyžaduje určité množství hodin na 100% zvládnutí. Můžete se učit libovolné množství profesí, na které vám zbude čas. Firmy si při přijetí do práce zadávají požadavek na minimální procentuelní zvládnutí profese, který musíte splnit.

Kategorie a seznam profesí

Kategorie profese