Podnikání a firmy
možnosti podnikání I formy podnikání 
 

Pokud už vás nebude bavit pouze pro někoho pracovat a budete si chtít přilepšit nějakou tu korunu, nabízí Damokles.cz neomezené možnosti podnikání.

Některé možnosti podnikání
(můžete si ale vymyslet tisíce vlastních)
 
Obchod - je jedním z nejzákladnějších a nejjednodušších druhů podnikání, kterým se dá lehce začít. Můžete obchodovat se vším, co vás napadne - se zbožím, stavbami, pozemky, nebo celou firmou. K obchodu se zbožím vám zpravidla postačí pouze nějaký sklad, ve kterém skladujete výrobky nakoupené, či prodané. V Damokles.cz se obchoduje na Burze (základaní suroviny), v obchodech, nebo v bazaru. Zboží se umístí do typu obchodu, podá se propagační inzerát a v případě prodeje utržíte zisk. V těchto typech obchodů si také můžete přikoupit reklamní kampaň na vaše výrobky, která je ještě více zviditelní. Se stavbami a pozemky se obchoduje podobně, jen nic nikam fyzicky neumisťujete. Stavbu jednoduše označíte jako prodejnou a dáte si podmínky. V případě prodeje se stavba automaticky převede na nového majitele. V Damokles.cz existuje také ještě systém přímých transakcí mezi uživateli (položka transakce na vaší domácí stránce), ve kterém můžete obchodovat vždy s konkrétním uživatelem.
 
Výroba - můžete se rozhodnout vyrábět jakoukoli z věcí v Damokles.cz. Záleží jen na vás zda si myslíte, že je na trhu pro vaše výrobky místo a zda disponujete dostatečným finančním obnosem. Nejprve si musíte zvolit, co hodláte vyrábět. Poté si pro tyto účely zakoupíte továrnu, případně pozemek na kterém továrnu postavíte. Je vhodné ještě zakoupit nějaké skladovací prostory pro nové výrobky. Po zajištění výrobních prostor si nastavíte co chcete vyrábět. Nyní vám systém ukáže, jaké suroviny jsou potřebné k výrobě výrobku a jací zaměstnanci. Po naplnění kvót můžete začít s výrobou, výsledná kvalita výrobku je závislá na kvalitě použitých surovin a na odbornosti zaměstnanců které zaměstnáváte.

Pronájem bydlení - pokud chcete pronajímat bydlení, stačí zakoupit nebo postavit některou z obytných budov. U obytné budovy poté zadáte požadavky na nájemníky - druh nájemní smlouvy, výši nájemného atd.. Váš inzerát se vloží do položky bydlení, ve kterém hledají ostatní uživatelé byty. Nájemníky můžete poté spravovat na domácí stránce vaší obytné budovy.

Služby - můžete se rozhodnout podnikat v několika oblastech služeb. Začnete tím, že si koupíte, nebo postavíte podnik (např. bazén, restauraci atd...) . Aby mohl být podnik v provozu, musí být naplněna kvóta zaměstnanců. Po naplnění kvóty můžete zahájit provoz. Pokud budova poskytuje služby, můžete si určovat cenu těchto služeb (např. cena za vykoupání v bazénu). Pokud se dá v budově prodávat jídlo a pití, můžete jej nakoupit, nebo si ho vyrobit a do budovy umístit. K ceně můžete dát svoji obchodní přirážku. Vaši budovu poté začnou navštěvovat uživatelé a vám plyne zisk ze služeb, případně prodeje potravin.

Formy podnikání
Firma - někdy nemáte k zvolenému podnikání dostatek finančních prostředků, nebo nechcete podnikat jako fyzická osoba. Proto si můžete založit firmu. Firmu zakládá jeden zakladatel, který přibírá společníky. Pokud nového společníka do týdne neodstraní, už tak později nemůže učinit. Toto je opatření proti tomu, aby společník splnil vstupní závazky (např. se zaváže že dá do firmy nebo majiteli nějaký vklad), ale naopak aby nemohl být společník vystrčený z prosperující firmy. Všichni (společníci i majitel) mají ve firmě stejná práva. Majitel může kdykoli firmu prodat jinému uživateli. Firma figuruje jako samostatný subjekt, do kterého se společníci a majitel mohou kdykoli přihlásit. Mohou tedy jménem firmy libovolně vystupovat (např. v diskusích, zprávách nebo obchodech). Více v položce firmy na vaší domácí stránce.

Fyzická osoba - všechny obchody a druhy podnikání můžete samozřejmě dělat pouze na sebe, záleží jen na vás, kterou variantu zvolíte.