Práce a zaměstnání
 
jak se vzdělávat I pracovní smlouva 
 
Práce je jednou ze základních možností, jak si zajistit pravidelný příjem finančních prostředků.
Pokud jste chudý a bez práce, má to také negativní vliv na vaše zdraví a štěstí.

V Damokles.cz existuje několik desítek profesí, které můžete vykonávat. Nejdůležitější pro vás je poptávka po profesích, kterou zadávají buď soukromí podnikatelé, nebo státní společnosti. Nabídku pracovních příležitostí naleznete v hlavní liště pod položkou práce.

Jak se vzdělávat a učit profesím
Při listování nabídkami zjistíte, že všichni požadují určitou úroveň ovládání hledané profese. Pro výrobní sektor má totiž např. přímý vliv kvalifikace zaměstnanců na kvalitu výsledných výrobků. Abyste splňoval požadavky na úroveň ovládnutí profese kterou chcete vykonávat, musíte se profesi nejprve učit. Učení profesí si můžete zadat v nastavení vašeho volného času (položka
denní režim na vaší domácí stránce, kde je poté položka ostatní činnosti). Můžete se učit libovolné množství profesí. Každá profese vyžaduje určité množství hodin k jejímu 100% ovládnutí, jinak je na tom např. profese lékaře a zedníka.

Pracovní smlouva
Samotná práce pro firmu/jednotlivce je založena na pracovní smlouvě, kterou podepisujete se svým zaměstnavatelem. Nabídnutá smlouva může být podepsána na dobu určitou (např. 10 dní), nebo neurčitou. Pracovní smlouvy mají poté ještě další specifika, jako je např. výš odstupného při předčasném ukončení. Odstupné je vám vyplaceno zaměstnavatelem, pokud předčastně ukončí váš pracovní poměr.

Abyste mohli pracovat, musíte mít také 9 hodin denně volného času. Tento čas vám zabere chození do práce. Mzda je vám vyplacena 1 x denně.