Kriminalita a vězení
popis služby I tři skupiny profesí I druhy trestné činnosti I práce soudců a policistů

K lidské společnosti patří i kriminalita, která se vyskytuje i v Damokles.cz. Pokud se rozhodnete dát na dráhu zločinu, měli byste se nejprve naučit některé z kriminálních profesí. Těmto profesím se stejně jako ostatním učíte ve svém volném čase v nastavení svého denního režimu (na domácí stránce). Pokud jste dopaden, čeká vás některý z trestů trestního řádu, který je součástí Damokles.cz a naleznete ho např. v menu pod položkou policie. Pokud nevyváznete jen s peněžitou pokutou ale i s nepodmíněným trestem odnětí svobody, jdete do vězení. Uvěznění uživatelé mají omezeny některé činnosti, které mohou vykonávat.

Kriminalita v Damokles.cz je z větší části týmovou prací tří oddělených táborů. Velmi se tudíž vyplatí navzájem komunikovat a spolupracovat na cestě k úspěchu. Všechny profese se dají shrnout do tří oblastí:

Kriminálníci
Většinu kriminálních akcí musí provádět více osob, které se navzájem doplňují a pomáhají (výjimkou je drobná majetková kriminalita a některé jednodušší akce, na které stačí jednotlivec). Hlavou celé akce je organizátor, který si musí zvolit akci, vybrat a domluvit se s lidmi které do akce potřebuje a sehnat vše potřebné okolo akce (např. zbraně, auta apod...). Celý tým musí maximálně spolupracovat před akcí i po akci, aby unikl spravedlnosti.

Policisté
Jakmile se nějaký trestný čin povede, nastupují policisté. Policisté musí k dopadení pachatelů spolupracovat navzájem a musí spolupracovat i se soudci, kteří tvoří poslední ze řetězce. Policisté vytypovávají pro soudce seznamy podezřelých osob k jednotlivým případům. V případě úspěšného dopadení a odsouzení získávají finanční prémii.

Soudci
Soudci tvoří jakýsi protipól organizátorům akcí. Musí se domluvit s policisty a z jejich seznamů podezřelých musí vybrat správného pachatele dané akce. Toho poté odsuzují dle trestního práva Damokles.cz

 

Druhy trestné činnosti
Můžete provádět vše od jednoduchých krádeží až po komplikované loupeže a vraždy. Kriminalita se dělí na dvě nejzákladnější oblasti - plánovanou akci a jednorázovou krádež, kterou lze jedinou provést proti konkrétnímu uživateli Damokles.cz. Všechny ostatní akce se provádějí proti systému, aby nebyly zbytečně poškozeni ostatní uživatelé.

Jednorázová akce
Krádež - můžete se pokusit ukrást jakýkoli předmět jinému uživateli. Krádež se provádí velice jednoduše - kliknutím na položku ukrást v seznamu majetku uživatele. Pokud provedete krádež, buď se vám podaří a zboží se stává vaším vlastnictví, nebo jste přichycen při činu a ihned odsouzen. I pokud se vám krádež podaří existuje riziko že budete dopaden dodatečně. Riziko dopadení při činu snižujete učením se profesi zloděje. Učit profese se můžete ve svém volném čase v položce denní režim na vaší domácí stránce.

Plánované akce
tvoří podstatnou část kriminality Damokles.cz. Většina plánovaných akcí je týmovou záležitostí a je souhrou někdy i několika uživatelů rozličných profesí. K většině akcí potřebujete také potřebné vybavení jako zbraně apod... Hlavou celé akce je organizátor, který vybírá akci, shání členy akce, případně může sehnat vybavení do akce, rozděluje podíly z akce a ze zisku. Organizátor se akce může také přímo účastnit, nebo jen stát v pozadí. Akce se zakládá kliknutím na položku vložit novou akci+info , kde také naleznete všechny podrobnosti a podmínky potřebné k vložení akce a jejím organizování + seznamy všech akcí a vše potřebné k jejich provedení.

 

Práce soudců a policistů
pokud proběhne akce úspěšně a členové nejsou dopadeni a odsouzeni přímo na místě, vstupují do hry další dvě skupiny uživatelů - uživatelé kteří pracují jakou soudci a policisté. Případ se zaeviduje jako nevyřešený a po všech členech je vyhlášeno pátrání. Policisté poté prošetřují případ a vytipují pachatele pro soudce. Policisté mají také jako jediní přístup k seznamům podezřelých osob (položka pro policisty v seznamech trestných činů). Na základě seznamů sestavených policisty(položka pro soudce v seznamech trestných činů) poté soudci mohou odsoudit uživatele dle trestního zákoníku Damokles.cz. V případě úspěchu získávají dle sazebníku policisté i soudci finanční prémii, v případě neúspěchu je jim udělená pracovní důtka, která při větším množství chyb může mít za následek ztrátu práce. Obě skupiny proto musí úzce spolupracovat na cestě ke společnému úspěchu.