<<ZPĚT

SPORT - FOTBAL


Fotbal - popis
Celý fotbalový svět se rozděluje na fotbalové soutěže-ligy. Každá liga má stanovený počet týmů a počet mužstev, které případně postupují/sestupují do nižší/vyšší ligy (naleznete v položce info o lize). Vítězem a hlavním mistrem se stává vítěz 1. FLD ligy. Z fotbalové ligy postupuje vítěz ligy do vyšší soutěže, pokud by zbyly po odchodu mužstva do vyšší ligy min. 2 družstva. Z vyšší fotbalové ligy se sestupuje do nižší pouze pokud je dodržen předepsaný počet mužstev hrající vyšší ligu s aktivní licencí. Postupovat, sestupovat mohou pouze týmy s aktivní licencí v momentě losování. Klub který nemá v momentě losování aktivní licenci se stává automaticky členem nejnižší ligy přičemž není zařazen do aktuálního losování nového ročníku ligy a musí si počkat až na losování příštího ročníku. Pokud nemá klub aktivní fotbalovou licenci ve chvíli zápasu, je zápas kontumován 3:0 ve prospěch soupeře týmu s pozastavenou licencí. Fotbalových zápasů se zúčastňují dva typy mužstev:

1. Fotbalové kluby řízené uživateli
Tyto kluby ovládají přímo uživatelé Damokles. Tvoří hlavní páteř fotbalu na Damokles a dle jejich počtu bude v budoucnu případně korigován počet týmů v soutěžích, nebo vzniknou případně další ligové soutěže. Více se o těchto klubech dočtete pod položkou Soukromé fotbalové kluby - administrace a správa.

2. Fotbalové kluby řízené systémem
Tyto kluby zabezpečují, aby bylo v soutěžích dostatek týmů a fotbal byl dostatečně zábavný. Kluby řídí automaticky systém, mají vlastní hráče řízené systémem a jsou řízeny speciálně a odděleně od soukromých klubů. Hráči z těchto klubů nikam nepřestupují, kluby tvoří pouze jakési křoví k vylepšení atmosféry fotbalu na Damokles. Čas od času bude nějaký klub ve veřejné dražbě prodán a předán do soukromých rukou některého z uživatelů v Damokles.cz. 

Fotbalové profese - studium, trénink
Každý uživatel si může nezávisle na tom co chce dělat může studovat jakoukoli profesi týkající se fotbalu (položka volný čas/studium). Pokud se např. chce stát fotbalovým hráčem, vybere si vlastnosti na které se bude soustředit a ty poté vylepšuje (více odstavec Fotbalové profese - uživatelé jako ligoví hráči). Aby každý neuměl všechno, platí ve sportu speciální pravidlo o vyšším zapomínání 3h denně oproti normální 1h denně u profesí v kategorii sport, které se uživatel právě neučí nebo na které nemá zaměstnaneckou smlouvu. Uživatel si tedy může jednu vlastnost ochránit tím, že podepíše s klubem smlouvu na zvolenou profesi (je to pouze informativní - celý hráč se např. skládá z několika atributů, takže to má pouze vliv na ochranu před zapomínáním jedné zvolené vlastnosti) 

Fotbalové profese - uživatelé jako ligoví hráči
Každý uživatel který splňuje podmínky udělení hráčské licence se může stát ligovým hráčem. Uživatel si může ve svém volném čase trénovat jednotlivé hlavní ligové dovednosti (položka volný čas/studium), jako je např. střelba, obrana atd.. Dovednosti se poté přenášejí do jeho hráčské karty a spolu s dalšími údaji (např. energie, forma atd...) tvoří celkový profil hráče. Uživatel se tak může pílí stát špičkovým fotbalistou. Každý si může vybrat, na kterých dovednostech bude pracovat a jaký fotbalový profil si vytvoří a bude tréninkem udržovat. Stav svého profilu nalezne každý hráč pod položkou profil hráče (pokud má aktivní licenci) na domácí stránce fotbalu. Pokud nemá fotbalista žádný klub (což je také automaticky po přidělení licence), stává se volným hráčem a může mu nabízet pracovní smlouvu jakýkoli fotbalový tým, hráč si poté jen vybere některou z nabídek na kterou kývne. Jeho zaměstnavatel také může nabídnou fotbalistu k prodeji. Pokud nemá fotbalista aktivní smlouvu s některým týmem, může si také najít práci přímo v hledání zaměstnání, kam mohou inzerovat svůj zájem a požadavky případně fotbalové kluby. Fotbalista sepisuje s klubem smlouvu, která nesmí být na dobu neurčitou (na druhou stranu jí fotbalista nesmí jednostranně vypovědět). Tyto pravidla by měly chránit obě strany a zabezpečit co největší zábavnost na hráčském trhu. Všechny prémie a jiné podrobnosti si fotbalista domlouvá přímo se svým zaměstnavatelem. Pracovní smlouva je kvůli systému Damokles vázána k objektu, ne k majiteli - hráč má tedy smlouvu s místem pracoviště na fotbalovém stadionu. Je tedy možné prodat teoreticky celé mužstvo i ze stadionem. Hráč může hrát pouze pod soukromými kluby, ne pod kluby ovládanými systémem Damokles.cz

Fotbalové profese - trenér
Trenér je velmi důležitá a speciální fotbalová profese. Trenérem se může stát jakýkoli uživatel, tato profese nemá žádné speciální podmínky. Studuje se stejně jako ostatní profese ve volném čase a trenér se zaměstnává stejně jako ostatní zaměstnanci. Umění trenéra má však velký vliv na celkovou sílu týmu, přičítá se jako samostatná položka. Uživatel který je trenérem má také některá práva jako vlastník týmu - může také měnit taktiku mužstva, rozestavění a určovat složení týmu. Administrace týmu se provádí tak, že trenér klikne na sportovní kartu týmu a tam na sestava (doporučujeme proto dát si svůj tým do adresáře kontaktů). Uživatel může pracovat pouze v soukromých fotbalových klubech, ne v klubech ovládaných systémem.

Fotbalové profese - fotbalový skaut 
Uživatel se může také rozhodnout neúčastnit se samotné fotbalové soutěže, ale pouze obchodovat se smlouvami hráčů. Musí vlastnit klubovou licenci (viz. Soukromé fotbalové kluby) - licence může být klidně pozastavená (klub může být prakticky prázdný). Uživatel poté smluvně zaváže hráče pod svoje křídla a ty potom může nabízet ostatním fotbalovým klubům. 

Fotbalové profese - ostatní profese
Všechny ostatní fotbalové profese jsou potřebné k chodu klubu a stadionu, řídí se obecnými pravidly pro zaměstnaní na Damokles a nemají žádné speciální nastavení/funkce.

Soukromé fotbalové kluby - administrace, správa, popis pravidel
Postup pro založení nového fotbalového klubu:
1) uživatel si založí firmu typu fotbalový klub. Fotbalový klub musí mít unikátní název, nesmí mít název podobný již exitujícímu klubu. Kluby procházejí kontrolou administrátora, pokud toto poruší, bude jim odebrána licence a klub přejmenován na neurčitý název. Firma typu fotbalový klub nemá žádné další omezení nebo speciální nastavení (např. oproti firmě typu banka), řídí se tedy běžnými pravidly pro veškeré firmy. Firma se může prodat, může mít společníky, budovy, může ponikat atd...
2) uživatel si koupí, nebo postaví fotbalový stadion. Stadion musí být v provozu (musí mít všechny potřebné zaměstnance a musí v něm být spuštěný provoz)
4) uživatel si na této stránce zažádá o klubovou licenci. Pokud splňuje všechny náležitosti pro udělení licence (viz. podmínky licence), je mu aktivována licence.

Kontrola licence probíhá každý den automaticky. Licence je pozastavena, pokud není v klubu funkční jediný stadion, nebo pokud je v klubu zaměstnáno méně než 11 hráčů s aktivní licencí. Licence je po pozastavení automaticky navrácena pokud klub začne splňovat všechny podmínky. Pokud má klub pozastavenou licenci, nebo v době zápasu méně než 11 aktivních hráčů v poli, je zápas kontumován ve prospěch soupeře 3:0.

Uživatel který si aktivoval klubovou licenci, nebo má ve chvíli konce soutěže pozastavenou licenci je zařazen do nejnižší ligové soutěže. Klub je do soutěže přihlášen a začne hrát až následující sezónu, kdy probíhá rozlosování ligových soutěží. Sezóna je rozlosována a začíná teprve tehdy, až skončí poslední ligové kolo u všech soutěží. Ligové kolo probíhá každý den v 12:00. Po odehrání všech zápasů je vyhlášen vítěz ligy a pokud jsou již dohrány všechny ligové soutěže, je rozlosován nový ročník ligy.

Po založení klubu a zprovoznění stadionu si majitel klubu musí sehnat fotbalisty a trenéra. Trenér je velmi důležitou postavou, jeho umění se počítá do celkové síly týmu jako samostatná položka. Trenér také může měnit sestavu, nebo taktiku a rozestavění. Trenér je zaměstnancem klubu a uživatel ho musí po přijetí aktivovat v nastaveních klubu.

Počítání síly vašeho týmu
celková síla týmu se počítá jako průměr následujících položek:brankář umění - položka brankář u hráče který je v sestavě na postu brankáře hráči trénují individuálně
obránce umění - položka obrana u hráčů kteří jsou v sestavě na postu obránce hráči trénují individuálně
záložník umění - položka obrana u hráčů kteří jsou v sestavě na postu záložník hráči trénují individuálně
útočník umění - položka obrana u hráčů kteří jsou v sestavě na postu útočník hráči trénují individuálně
střelba umění - položka střelba u všech hráčů v poli mimo brankáře hráči trénují individuálně
fyzička umění - položka fyzička u všech hráčů v poli hráči trénují individuálně. Fyzička ubývá u hráčů v poli při zápasu. Fyzička ubývá každé kolo navíc u hráčů se zdravím horším než 70%, štěstím menším než 70%.
energie umění - položka energie u všech hráčů v poli na počátku každé sezóny se tato položka změní dle průměrné síly mužstva (průměr u mužstva: brankář+ obránci+ útočníci+ záložníci. Energie se poté odčerpává při odehraných zápasech u hráčů v poli. Energie přibývá u hráčů, kteří neodehráli zápas (nebyli nasazeni v zápase). Energie ubývá každé kolo navíc u hráčů se zdravím horším než 50%, štěstím menším než 50%.
forma umění - položka forma u všech hráčů v poli na počátku každé sezóny se tato položka změní dle průměrné síly mužstva (průměr u mužstva: brankář+ obránci+ útočníci+ záložníci. Forma poté přibývá/ ubývá při každém zápase podle výsledků týmu  u hráčů v poli. Forma ubývá každé kolo navíc u hráčů se zdravím horším než 40%, štěstím menším než 40%.
trenér umění - znalost profese trenéra který je v klubu trenér se učí individuálně.


 

Diváci navštěvující váš zápas
na celkovou návštěvnost v klubu mají orientačně vliv tyto položky:pořadí týmů kteří spolu hrají v tabulce na návštěvnost má vliv, zda spolu hrají např. 1 s 2, nebo jde o souboj na posledních místech tabulky
společenská prestiž domácího týmu a v menší míře i hostujícího týmu Každý klub má tzv. společenskou prestiž (slávu klubu), dobré jméno. Na klesající/stoupající společenskou prestiž mají vliv výsledky klubu.
počet fanoušků fanklubu domácího týmu a v menší míře i hostujícího týmu Každý klub má svoje tvrdé jádro fanoučků (fanklub), ze kterých část pravidelně navštěvuje ligové zápasy. Na klesající/stoupající počet fanoušků mají vliv výsledky klubu.
zázemí na stadionu návštěvnost může na stadionu zvýšit vybudované zázemí, které je připojeno ke stavbě stadionu.
cena vstupenky základním tarifem je 20,- Korun na vstupenku. Majitel týmu si ale může určovat cenu sám tím, že na domácí stránce stadionu si ji libovolně navolí. Pod 20,- korun návštěvnost úměrně narůstá, směrem nad 20 korun klesá
typ zápasu pokud se jedná o přátelský zápas, je návštěvnost daleko menší než při mistrovském zápase
kapacita stadionu pochopitelně návštěva na stadionu je omezena jeho kapacitou


Sestava týmu, taktika
Trenér, nebo majitel týmu si může libovolně měnit sestavu týmu, rozestavění nebo styl hry (položka sestava a hráči). Na každý post vybírá hráče s aktivní licencí a bez disciplinárního trestu dle uvážení. Do celkové síly týmu se počítá hráčova vlastnost kterou disponuje vzhledem k místě na kterém hraje + další vlastnosti . Pokud je např. hráč na postu obránce, počítá se jeho obrana, střelba, forma, energie, fyzička atd... Na průběh zápasu mají druhotný vliv i ostatní vlastnosti hráče (např. útočící záložník apod) vzhledem ke zvolené taktice a stylu hry týmu. Na celkový průběh zápasu mají tedy vliv celková síla týmu (brankář +obrana +záloha +útok +fyzička týmu +energie týmu +forma týmu +střelba týmu bez brankáře+umění trenéra), to jestli hraje mužstvo venku nebo doma, celková forma týmu, jeho předešlé výsledky, individuality v týmu, rozestavění týmu, umění trenéra, zvolená taktika, divácká návštěva na stadionu. Samotný zápas se hraje bez možnosti zasahovat do jeho průběhu (tuto práci zastává automaticky trenér mužstva+realizační tým). Všechny zápasy se hrají a vyhodnocují najednou. Případné červené a žluté karty se u hráčů sčítají a hráči za ně poté dostávají tresty zákazu činnosti.

Styl hry mužstva Vyvážená vše dohromady od všech stylů hry (od všeho trochu)
Ofenzivní mužstvo se bude snažit hrát ofenzivní fotbal, bude se tlačit dopředu a méně bránit.
Defenzivní mužstvo se bude snažit co nejvíce bránit a útočit bude pouze vyjímečně.
Dlouhé centry mužstvo se bude snažit nakopávat dlouhé centry na útočníky, nebude se tolik hrát přes zálohu
Protiútoky mužstvo se zatáhne do obrany a bude číhat na protiútoky, kterých se bude snažit využít.
Krátké přihrávky mužstvo se bude snažit režírovat hru pomocí krátkých přihrávek a narážeček.


Stadion, zázemí ve vašem klubu, vstupné na stadion
Fotbalový klub funguje jako firma, majitel může vlastnit několik budov, nebo stadionů. Stadion na kterém se hraje musí majitel klubu vybrat a zvolit v administraci klubu. Tento stadion bude brán jako herní stadion (pokud např. bude chtít hráč postavit nový stadion, normálně ho postaví a až na něm bude začít chtít hrát tak přepne pouze v administraci nový herní stadion). Uživatel si může vybrat z několika druhů stadionů. Každý stadion se může vylepšovat příslušenstvím, doplňky. Zázemí stadionu zlepšuje návštěvnost a má vliv na prestiž klubu a na fanoušky (kompletní seznam zázemí+info naleznete ZDE). Případný doplněk si uživatel nejprve musí zakoupit v obchodě (nebo vyrobit) a poté ho umístit do stadionu. 

Vstupné na stadion určuje majitel klubu na domácí stránce stavby stadionu. Průměrná cena vstupenky je stanovena na 20,- Korun. Pokud dá uživatel větší/menší cenu, úměrně tomu klesá/ stoupá návštěvnost. Větší cena je tedy dobrá pokud nestačí kapacita stadionu, větší návštěva naopak motivuje k lepšímu výkonu domácí tým a uživatel si tak přemrštěnou cenou může poškodit hráče svého mužstva.

Prestiž klubu a fanoušci klubu sdružení ve fanklubu
Na návštěvnost na ligových zápasech mají vliv historická prestiž klubu a počet fanoušků. Prestiž se zlepšuje/zhoršuje dle výsledků klubu v sezóně (např. získání mistrovského titulu, postup, druhé místo atd...). Fanoušci ve fanklubu jsou největšími příznivci klubu, jejich počet se mění jak s průběžnými výsledky klubu v sezóně tak s výsledky konečnými.

Příjmy z utkání
Při každém kole dostává každý klub s aktivní licencí peněžní premii od fotbalového svazu za účast v ligové soutěži. Prémii obdrží všechny kluby podle toho v jaké lize hrají - za 1.ligu 350 000,- , za 2.ligu 300 000,- ,za 3. ligu 250 000,- ,za 4. ligu 200 000,-,za 5. ligu 150 000,-,za 6. ligu 150 000,- Korun. Tuto prémii obdrží klub vždy bez ohledu na to jestli zrovna hraje v aktuálním kole nebo i v přestávkách mezi koncem staré a začátkem nové sezóny. Při ligovém utkání získávají oba kluby finanční prémii od fotbalového svazu - peníze za televizní přenosy. Klub musí mít aktivní licenci ve chvíli zápasu aby prémii obdržel (nesmí prohrát kontumačně). Za prohru obdrží klub 50 000,- Korun, za remízu 70 000,- , za výhru 100 000,- Korun. Domácí navíc dostávají tržbu ze vstupenek na utkání (počet diváků x vstupné na stadion)

Smlouvy hráčů a týmu, nákupy hráčů
Všechny smlouvy jsou vázány ke konkrétním budovám. V týmu tedy mohou nastoupit všichni hráči, kteří mají aktivní hráčskou licenci a platnou smlouvu vážící se k budově kterou vlastní klub (uživatel tedy může teoreticky prodat celou množinu hráčů i např. se stadionem). To samé platí pro trenéra a ostatní profese v klubu. Uživatel může získat hráče několik způsoby:
1) každý hráč bez klubu je tzv. volným hráčem - je zařazen na volnou listinu a všichni majitelé klubů mu mohou nabízet smlouvy. Hráč se poté dohodne s jedním z klubů a podepíše smlouvu  (položka volní hráči v menu)
2) pokud chce uživatel hráče prodat, nastaví na jeho domácí stránce aktivní prodej a cenu prodeje. Tento hráč je automaticky poté zařazen do seznamu hráčů na prodej (položka přestupy) a je nabízen ostatním klubům. Hráče získává a hráčovu smlouvu přebírá klub který první zaplatí částku požadovanou mužstvem hráče
3) uživatel si může dát pracovní nabídku na hledání pracovních míst (nabídka - položka trh práce, poptávka se vkládá na domácí stránce stavby ke které se má vázat smlouva)
4) uživatel koupí od jiného uživatele budovu ke které se váží smlouvy hráčů (koupí budovu i s hráči)Tresty hráčům
Pokud hráč v zápase obdrží 3 žlutou kartu, dostává do 24h od disciplinární komise trest na 2 zápasy - po tuto dobu nesmí hrát. Pokud hráč v zápase obdrží 2 červenou kartu, dostává do 24h od disciplinární komise trest na 4 zápasy - po tuto dobu nesmí hrát.Důležité rady a upozornění pro majitele klubů
1) Protože je klub firma, kontrolujte si průběžně že máte dostatek hotovosti na výplaty zaměstnanců klubu. Pokud se firma dostane do dluhu, zkrachuje, bude likvidována a veškeré pohledávky platí majitel klubu
2) Kontrolujte si průběžně že máte aktivní licenci. Bez aktivní licence jsou zápasy kontumovány. Zvláště důležitá je aktivní licence po odehrání ročníku a losování nového ročníku. Kluby které v ten okamžik nemají aktivní licenci nejsou zařazeny do losování a jsou přeřazeny do nejnižší ligy
3) Kontrolujte si zda máte před zápasem 11 hráčů s aktivní hráčskou licencí a bez trestu v poli. Pokud toto nesplňujete, zápas je kontumován ve prospěch soupeře


Udělení licencí
Před žádostí o licenci si prosím přečtěte kompletní návod a seznamte se se všemi podmínkami a pravidly.Udělení hráčské licence

Cena: 10000,-
O LICENCI ZAŽÁDÁTE KLIKNUTÍM ZDE


 Udělení klubové licence
Podmínky:
1) uživatel musí žádat jako firma typu fotbalový klub
2) firma musí vlastnit min. 1 fotbalový stadion který má spuštěný provoz
3) fotbalový klub (fotbalová licence) ponese název vlastníka licence - firmy typu fotbalový klub. Tato firma musí mít unikátní název - název fotbalového klubu nesmí být podobný s žádným existujícím fotbalovým klubem (toto zabrání např. 10xsparta, 10xslavia atd...)
4) fotbalovou klubovou licenci kontroluje přímo administrátor systému. Ten v případě totožného nebo podobného názvu klubu s již existujícím klubem licenci odebere a fotbalový klub přejmenuje na neurčitý název.Cena: 100000,-
O LICENCI ZAŽÁDÁTE KLIKNUTÍM ZDE


 


O PROJEKTU DAMOKLES
- žijí zde desetitisíce obyvatel - každého můžete poznat, popovídat si s ním nebo se seznámit.
- v Damokles naleznete více než 500 typů majetku - od obyčejné židle až po drahé Ferrari
- můžete se naučit jednu z 300 profesí a pracovat jako zedník, nebo třeba jako chirurg
- naleznete zde virtuální státy, města a více než 150 typů budov
- můžete si vybrat z několik desítek možností podnikání
- buďte tím čím chcete - staňte se finančníkem, bankéřem, majitelem fotbalového klubu, zlodějem, obchodníkem
- založte si s kamarády firmu a vrhněte se na vydělávání peněz!


- REGISTRACE DO PROJEKTU ZDARMA
x x