seznamka
            upozornění
Nejste přihlášen(a), můžete tak učinit ZDE


            Praha

            Extra

            Nevíš si rady?

DISKUSE
seznam diskusí I oblíbené diskuse I založit novou diskusi I poslední příspěvky I pravidlaZALOŽENÍ DISKUSNÍHO FÓRA

PRAVIDLA PRO ZAKLÁDÁNÍ DISKUSE
1) Při založení diskuse musí dbát na to, aby patřila pod správnou tématickou oblast.
2) Uživatel, který založil skupinu se automaticky stává administrátorem diskuse. Může kterýkoli příspěvek do diskuse kdykoliv odstranit.
3) Administrátor diskuse dbá na to, aby se příspěvky držely tématu diskuse a aby se nediskutovalo sprostě, nebo o čemkoli, co je v rozporu se zákony České republiky.
4) Zakladatel diskuze je povinen při zakládání dbát na správné tematické zařazení do příslušné kategorie. V případě, že zaměření diskuze není jednoznačně patrné z jejího názvu, musí být určitelné z popisu diskuze.
5) je zakázáno vkládat opakovaně za sebou nebo v krátkém časovém rozmezí diskuse na stejné témata nebo diskuse se stejným názvem či obsahem
6) diskuse z oblasti zakázek musí být umístěny v oblasti: Zakázky
7) diskuse týkající se provozovatelů systému, administrátorů systému, různé konfliktní, sporné diskuse, prohlášení, ohlášení odchodů z Damokles musí být umístěny v oblasti: K provozovateli, dohadovací. Diskuse z oblasti Zakázky a K provozovateli, dohadovací nejsou aktivně propagovány a jsou k nalezení po kliknutí na příslušnou oblast v hlavním menu diskusí.
8) je zakazáno vkládat odkazy na komerční stránky, konkurenční stránky, stránky které majiteli generují imprese ve výměnných systémech a stránky které přinášejí majiteli jakýkoli komerční i jiný prospěch (např. bannery). Majitelé těchto stránek nechť si laskavě zakoupí na Damokles v případě zájmu reklamu, provozování systému nás stojí nemalé peníze.
9) Není vhodné vstupovat do cizích diskuzí za účelem vložení vlastní nabídky obchodu, či služeb, pokud k tomuto účelu (obecnému vkládání nabídek) nebyla diskuze určena administrátorem diskuze. Stejně tak není vhodné v cizích diskuzích –tapetovat- (vkládat příspěvky podobného významu v krátkých časových úsecích), nebo jakkoliv do nich účelně spamovat. Je právem administrátora, tedy zakladatele diskuze takové příspěvky mazat. Stanou-li se takové příspěvky pro administrátora diskuze neúnosné, může požádat poloadmina o řešení této situace prostředky, které má poloadmin k dispozici.
10) Není přípustné používat v diskuzích vulgární formu vyjadřování, stejně tak podporovat, nabádat a podněcovat k činnosti, která je v rozporu s platnými zákony ČR.

Uživatelům kteří poruší kterékoli z těchto pravidel bude udělena pokuta od 50 000,- Korun výše, zrušena diskuse, nebo jim bude ukončena registrace v Damokles.cz
diskuse bude spadat pod oblast:

název:

popis:
O PROJEKTU DAMOKLES
- žijí zde desetitisíce obyvatel - každého můžete poznat, popovídat si s ním nebo se seznámit.
- v Damokles naleznete více než 500 typů majetku - od obyčejné židle až po drahé Ferrari
- můžete se naučit jednu z 300 profesí a pracovat jako zedník, nebo třeba jako chirurg
- naleznete zde virtuální státy, města a více než 150 typů budov
- můžete si vybrat z několik desítek možností podnikání
- buďte tím čím chcete - staňte se finančníkem, bankéřem, majitelem fotbalového klubu, zlodějem, obchodníkem
- založte si s kamarády firmu a vrhněte se na vydělávání peněz!


- REGISTRACE DO PROJEKTU ZDARMA            O čem se mluví
DISKUSE:
LEVNÉ ZBOŽ... brno zemedelske suroviny-10dk ...
přehled diskusí

ZAKÁZKY:
Vydělávej... dakujem pilotkam... ...
přehled zakázek


            Přehledy
Z TISKU:
S rohlíkem v kapse.....
...
přehled tisku

Z KINA:
Vítejte v hovně...
Parodie na předěl TV Nova ...
přehled filmů


            Damoreklama


x x
Žádné aktuální události