seznamka
            upozornění
Nejste přihlášen(a), můžete tak učinit ZDE


            Praha

            Extra

            Nevíš si rady?

BANKOVNICTVÍ


Zde naleznete komplexní systém soukromého bankovnictví - můžete si založit banku, poskytovat úvěry, investovat, nebo si založit účet a spořit si na lepší zítřky :-) Doporučujeme všem, aby si nejprve přečetli ZDE pravidla. Předejdete tak různým zbytečným nedorozuměním a chybám! Doporučujeme tak učinit jak vkladatelům a žadatelům o úvěr, tak podnikatelům provozující bankovnictví v Damokles.cz
Nejste přihlášen(a).


Popis služby bankovnictví, pravidla  a udělení bankovní licence
Bankovnictví je speciální možností podnikání v Damokles, která podléhá velmi přísné kontrole a pravidlům. Podnikáním v bankovnictví se proto doporučuje jen velmi zkušeným uživatelům Damokles. Majitel banky zodpovídá zcela za banku a v případě porušení jakéhokoli pravidla nebo při pokusu o vytunelování banky bude administrátory systému vyvozena osobní zodpovědnost včetně možnosti vymazání uživatele.


Bankovní účet banky
Nepodléhá žádnému zdanění, slouží k provozu bankovnictví. Některé funkce účtu:
1) Uživatelé si na něj mohou dávat svoje vklady. Banka sama určuje denní úrok z těchto vkladů. Tyto vklady se každý den navyšují o tento úrok
2) Banka může poskytovat služby v oblasti úvěrů. Tyto operace probíhají také z bankovního účtu banky.
3) Majitel banky může převádět z firemního účtu na bankovní a zpět (pouze pokud má aktivní bankovní licenci). V případě převodu z firemního na bankovní platí majitel banky 5% daň z převáděné částky státu.Firemní účet banky
Je to účet jako každý jiný, podléhající normálnímu zdanění. Z tohoto účtu se hradí fyzický provoz banky (platy zaměstnanců, provoz, daně atd....). V případě likvidace banky se do tohoto účtu přepíše stav bankovního účtu banky na straně mínusu. Firemní účet při likvidaci hradí majitel banky.

Nabízení služeb bank
Uživatelům jsou služby bank nabízeny prostřednictvím budov (poboček banky). Uživatelům se ukazují pouze banky, které mají aktivní bankovní licenci (nesmí být pozastavena, nebo odebrána) a alespoň jednu funkční pobočku. Banky mohou podnikat jen v městě ve kterém sídlí.Vklady uživatelů - pravidla
1) Všichni uživatelé Damokles si mohou spořit na libovolný počet bankovních účtů u jednotlivých bank (u každé banky mohou mít jeden účet).
2) Částka se úročí každodenně o úrok který stanovuje banka. Jeden uživatel si může vložit jeden vklad denně v maximální výši 5 000,- Korun.
3) Uživatel si může kdykoli vybrat z jakéhokoli účtu jakoukoli peněžní částku. To platí i u bank kterým je dočasně pozastavena bankovní licence.
4) Pokud je banka v likvidaci, uživatel přichází o všechny uložené peníze v této bance. Zároveň se také mažou všechny úvěry poskytnuté touto bankou
5) V případě úmrtí uživatele jsou všechny jeho vklady u všech bank automaticky vybrány (všechny peníze u všech bank se vyberou)Úvěry uživatelů - pravidla
1) Každý uživatel Damokles může mít pouze jeden aktivní úvěr.
2) Uživatel si pro úvěr vybírá soukromou banku, nebo může využít služeb Centrální banky. Uživatel získává úvěr za podmínek stanovených bankou.
3) Majitel banky si nemůže vzít úvěr od svojí vlastní banky. Zajišťování peněžních převodů bankami - pravidla
Všechny převody Bonusů na Koruny zajišťuje banka, kterou si při převodu zvolí uživatel k provedení služeb. Tato banka poté obdrží za tento převod provizi kterou si stanoví od Centrální banky Damokles. U každé převedené částky se část částky převede na nově vytvořené bankovní konto u banky, kterou si uživatel zvolil při převodu.Podmínky pro získání licence
Bankovní licenci může získat pouze firma speciálně pro tuto činnost založená (při registraci firmy musíte uvést typ firmy: banka). Tato firma je nepřenosná a neprodejná, majitel firmy nemůže mít ve firmě žádné společníky. Za firmu nese absolutní zodpovědnost majitel firmy. .
Uživatel si po založení firmy musí nakoupit bankovní licenci za 1 000 000,- Korun. Bankovní licence je uživateli vydána pouze pokud má v provozu min. 1 bankovní budovu (typ: soukromá banka), na účtu firmy je min. 100 000,- Korun + dalších 500 000,- Korun které se po udělení licence převedou na speciální bankovní účet banky, který se vytvoří u Centrální banky Damokles (tento účet podléhá speciálnímu režimu a slouží k provozování samotného bankovnictví, banka má tedy dva účty - firemní a bankovní). Na účtu firmy musí být tedy min. 1 600 000,- Korun.Kontrola podmínek licence
Kontrola podmínek licence probíhá u všech bank automaticky každý den. Pokud banka nesplňuje podmínky licence, je licence pozastavena, případně odebrána. Kontrola probíhá i u bank s pozastavenou licencí, kterým ji v případě opětovného splnění podmínek může licenci aktivovat, nebo naopak odebrat úplně.Pozastavení licence - při pozastavení licence se pouze nemohou realizovat nové vklady klientů (vybírat mohou), zakládat účty a poskytovat nové půjčky. Banka tedy neposkytuje nové služby a dobíhají pouze stávající. Také je zablokován převod peněz z bankovního účtu banky do firemního účtu banky. Licence je automaticky pozastavena všem bankám, u kterých:
1) firemní účet klesl pod 100 000,- Korun
2) 80% součtu vkladů uživatelů na účtu banky+200 000,- Korun < velikost hotovosti na účtu banky
3) velikost hotovosti na účtu banky klesla pod 200 000,- KorunOdebrání licence - při odebrání licence probíhá zároveň ihned likvidace celé banky(firmy) :
1) firemní účet klesl pod 0,- Korun
2) účet banky klesl pod 0,- Korun
Při likvidaci se vklady uživatelů převádějí z finančního účtu banky na firemní účet jako pasiva (odečítají se od něj). Vše co je pod 0,- Korun na firemním účtu firmy poté hradí při likvidaci majitel firmy. Všechny úvěry přebírá Centrální banka Damokles.<< požádat o bankovní licenci můžete kliknutím ZDE
Cena licence: 1 000 000,- Korun
Dále musíte mít:
1) o licenci musí žádat firma typu banka
2) firma musí mít min. 600 000,- na účtu (100 000,- jako základ + 500 000 na převedení do bankovního účtu banky)


O PROJEKTU DAMOKLES
- žijí zde desetitisíce obyvatel - každého můžete poznat, popovídat si s ním nebo se seznámit.
- v Damokles naleznete více než 500 typů majetku - od obyčejné židle až po drahé Ferrari
- můžete se naučit jednu z 300 profesí a pracovat jako zedník, nebo třeba jako chirurg
- naleznete zde virtuální státy, města a více než 150 typů budov
- můžete si vybrat z několik desítek možností podnikání
- buďte tím čím chcete - staňte se finančníkem, bankéřem, majitelem fotbalového klubu, zlodějem, obchodníkem
- založte si s kamarády firmu a vrhněte se na vydělávání peněz!


- REGISTRACE DO PROJEKTU ZDARMA            O čem se mluví
DISKUSE:
LEVNÉ ZBOŽ... brno zemedelske suroviny-10dk ...
přehled diskusí

ZAKÁZKY:
Vydělávej... dakujem pilotkam... ...
přehled zakázek


            Přehledy
Z TISKU:
S rohlíkem v kapse.....
...
přehled tisku

Z KINA:
Vítejte v hovně...
Parodie na předěl TV Nova ...
přehled filmů


            Damoreklama


x x
Žádné aktuální události